fjernefarvann.no
Sjøfiske

Sjøfiske

Fisk er en av de største eksportvarene fra Norge, og nordmenn generelt er ekstremt glade i sporten. Som et lang med lang kyststrekning har vi vært avhengige av fiske så lenge det har vært mennesker i landet vårt. Vi fisker aktivt både i innsjøer og i havet, og gleder oss stort over hvert eneste napp. Likt som vi elsker å gå i fjellet for å få sjelefred, er det mange som trekker mot havet med en fiskestang for å få noen timers ro og selvterapi. Siden 1970-tallet har vi også drevet med oppdrett av fisk, og i 2010 representerte norsk lakseoppdrett hele 65% av verdens oppdrettslaks. I norsk oppdrett finner du hovedsakelig atlantisk laks, regnbueørret og sjøørret, men vi har også oppdrett av rensefisk (Rognkjeks og Berggylt) som brukes i lakseoppdrett for å redusere mengden lakselus. 

Fisk i norsk farvann

Vi har mange typer fisk i våre farvann, noen er mer populære enn andre å få på kroken. Spesielt Makrellen skiller seg ut som den ekstremt ettertraktede og populære fangsten, da den som oftest svømmer i stim, og om du først får en på kroken er sannsynligheten stor for at du får flere på samme sted. Lyr, sei og torsk er også ekstremt vanlige langs kysten vår; torsken ligger langs bunnen, lyren finner du ofte høyere opp på skjær og i tangen, mens seien ofte foretrekker å være på litt dypere vann. Berggylten finner du langs land, den er en god matfisk, men ofte ikke like ettertraktet da den er kjent for å ha veldig mye bein; derfor brukes den mer som rensefisk enn noe annet. For de som er ute på dykketur er den store gevinsten ofte breiflabb, en stor og stygg fisk som også ble kalt djevelfisk; den vanlige størrelsen er på cirka en meter, men kan på dypere vann bli opptil to meter lang. Vi har en fisk i norske farvann som alle må passe seg for: fjesing; det er ikke dødelig å stikke seg på piggene dens, men det vil gjøre svært vondt. Det er heldigvis sjeldent at folk tråkker på den og stikker seg, men den kan bite på kroken og da må man være forsiktig når man skal ta den av. Det er ellers også en god matfisk hvis man kan tilberede den og rense bort giftpiggene på riktig måte.

Hai i Norge

Hai i Norge

Det har aldri vært et registrert haiangrep i Norge, og det er ikke noe fare for folk å bade i norske farvann. Det er derimot allikevel flere haityper som kan bli enormt store i Norskehavet. Brugden er en av verdens største haier; den kan bli opptil 13 meter lang, med en antatt maksimal vekt på 20 tonn. Brugden er ikke en rovfisk, den lever av alger og små krepsdyr. En annen stor haitype som finnes i Norge er Håbrann som kan bli opptil tre meter lang, og veie opp mot 200kg. Denne arten er i dag fredet.

Uansett hva du skal fange i norske farvann bør du sette deg inn i gjeldende regler for fiske der du befinner deg. Torsken er for eksempel fredet i Oslofjorden, og på gitte gyteområder i gyteperioden. Det finnes også regler for minstemål på de forskjellige fiskeartene.

© 2021 fjernefarvann.no