fjernefarvann.no

Nøkkelopplysninger om Atlanterhavet

Med tanke på at Atlanterhavet er det nest største av verdenshavene, synes jeg det er spennende å se hvilke andre hav det grenser til. Med bukter og det som kalles for bihav, er det ganske så mange navn som sorterer inn under Atlanterhavet. Det å egentlig forstå flateinnhold på noe så enormt, er ikke lett. Ved å studere kartet, kan man i beste fall få en liten formening om hva det er snakk om. Hvis man sammenlikner havet med kjente land som vårt eget, da klarer man kanskje å få en målestokk på hva det dreier seg om.

Hav som Atlanteren har grense mot

I sør så grenser faktisk Atlanterhavet mot Sørishavet, og grensen går på 60 grader sør. I nord finner vi Nordishavet på 70 grader nord, som mer konkret ligger mellom Grønland og Canada.  I øst er det Indiahavet som er grensen for Atlanterhavet, som ligger på 20 grader øst. Skillet mellom det som kalles for Sør- og Nord-Atlanteren, regnes sør og nord for ekvator.

Dypeste punkt over 8000 meter dypt

Atlanterhavets dypeste punkt, ligger i området som har fått navnet Puerto Rico-gropen. Mens bredden altså vest-øst, er på sitt smaleste på hele 2850 kilometer – mens det bredeste området ligger mellom Liberia og Brasil med sine 6500 kilometer. Sistnevnte ligger mellom Kapp Horn og Kapp det gode håp.

Bukter og bihav

Bukter og bihav

Det sier seg kanskje selv, at et stort hav som Atlanterhavet også består av flere småhav og bukter. Denne type hav har flere navn; Bihav, Randhav eller småhav. Jeg vil gi dere en oversikt over både kjent og ukjente navn, på slike hav og bukter i Atlanterhavet. Vi starter med hjemlige trakter, og vi finner da Nordsjøen og Østersjøen. Kjente navn som Kattegat og Skagerrak, er også en del av Atlanterhavet. Lenger sørover finner vi Biscayabukta, og Atlanterhavet grenser også mot Middelhavet i den sørlige og sør-østlige delen av Europa.

Øyene i Atlanterhavet

Det er et enormt stort spenn av type øyer i Atlanterhavet, noen er idylliske og eksotiske øyer – mens andre er polare steder med et ugjestmildt klima. Jeg setter opp en del av dem, og mange av dem er kjente og store slik som Storbritannia og Grønland. Det havområdet som ligger mellom nettopp Storbritannia og Grønland, kalles for GIUP-gapet. Andre øyer som omfatter dette området, er blant annet Island.

Jeg er sikker på at det nå vil dukke opp øyer, som dere ikke en gang har hørt om noen gang – i alle fall er det slik med meg. Trinidadøyene er nok kjent for mange, og det samme gjelder nok for Falklandsøyene vil jeg tro. Videre finner vi navn som Rockall, Irland, Sør-Georgia, Bouvetøya, Tristan da Cunham Martin Vaz, Saint-Helena, Ascension, De vestindiske øyer, Bermuda, Newfoundland, Sao Tome og Principe, Kapp Verde-øyene, Kanariøyene, Madeira, Azorene og Fernando de Noronha. Senere skal vi se på de som har krysset Atlanterhavet, med små farkoster som robåter og kajakker. Det er i alle fall en tur, som jeg selv aldri hadde lagt ut på. Men det står respekt av folk som har vilje og mot til å gjøre noe slikt.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

fjernefarvann © 2020