fjernefarvann.no
Den ukjente havbunnen

Den ukjente havbunnen

Mange mennesker har en sterk trang til å utforske nye steder og gjerne finne nye varer og markeder å selge varer. Denne trangen har ført til at mennesker har bosatt seg eller har midlertidige forskningsstasjoner på alle verdens kontinenter. Modige sjøfarere har åpnet for handel med andre land gjennom å kartlegge havet. I dag legger store containerskip ut på månedslange reiser over havet for å transportere varer fra et land til et annet. Dette er fremdeles den rimeligste, om ikke den raskeste måten å frakte varer på.

Havet er med andre ord viktig for oss, men samtidig vet vi overraskende lite om det. Vi har kunnskap om havoverflaten, men lite om det som skjuler seg under. Faktisk ser flere forskere ut mot verdensrommet enn ned mot havbunnen. Så hva kan skjule seg under overflaten og hvorfor vet ikke mer om det?

90 prosent er uutforsket

Havet dekker to tredjedel av jorda, og forskere har ikke enda full oversikt over landjorda.  Vannmassene gjør at det er vanskelig for forskerne å få tilgang til havbunnen, for å kunne gjøre målinger og få samlet inn den nødvendige informasjonen. Mange mener at det er vanskeligere å få samlet inn data om havbunnen enn om månen og Mars overflate, nettopp på grunn av vannmassene.

Havbunnen

Store olje- og gass selskaper har vært pådrivere for å utforske havbunnen i søken etter mer olje og gass. Deres forskning har vært et godt utgangspunkt for andre forskere. Utfordringen er at havbunnen er ujevn. I forskningen har de brukt ubåter og spesielt ubemannede ubåter. Trykkforskjellen mellom havoverflaten og havbunnen er enorm, noe som er ødeleggende både for mennesker og maskiner. Vi har enda ikke klart å lage ubåter som kan nå helt ned til havbunnen på det dypeste.

Så det er flere hindringer i veien for å kunne fortsette å utforske havbunnen. Utfordringer som må løses før man virkelig kan begynne å utforske havbunnen.

Jakten på profitt

Det meste av den teknologiske utviklingen drives av en jakt på profitt. Når det kommer til havbunnen, er det fremdeles usikkert om man kan tjene penger på det. Gass- og olje er klare inntektskilder, men dagens teknologi begrenser hvor dypt havområdet kan være for å drive med utvinning. Videre er de to energikildene på vei til å utfases og erstattes med mer miljøvennlige energikilder.

Forskere mener at både planter, dyr og selve havbunnen kan inneholde viktige stoffer som kan bidra i utviklingen av nye medisiner, byggematerialer og annet. På sikt kan dette være profitabelt.

Videre ligger det mange skatter skjult i sunkne skip. Moderne skattejegere bruker avansert teknologi i søken etter sunkne skatter. Teknologien hjelper å tegne et bilde av havbunnen og dette kan brukes av forskere i sitt arbeid. Mange skattejegere deler kartene og funnene sine med forskere. Så kan forskerne hjelpe skattejegerne med sin kunnskap senere.

Teknologien blir bedre

En viktig grunn til at havbunnen er uutforsket er selvsagt at teknologien som trengs for å utforske den er så dyr. Heldigvis har teknologiske fremskritt på andre felt, vært med på å senke kostnadene knyttet til utviklingen av de nødvendige teknologiske virkemidlene. En slik enkel ting som grafikk kort er viktig. Jeg elsker å spille spill på nettet. På få år har spillene gått fra å være relativt enkle, grafisk sett, til å være svært realistiske. Det er dessverre fremdeles ikke slik at jeg kan føle at jeg flytter sjakkbrikken, spinner hjulene eller beveger figurene i krigsspill. Det er fremdeles en barriere mellom meg og det jeg beveger.

Den utmerkede grafikken som folk flest kan nyte godt av på mobilen eller pc, kommer også forskerne til gode. De får enda flere datakilder og de får et mye klarere bilde av det som skjer under havet. VR-brillene, opprinnelig ment for spillbransjen, er allerede tatt i bruk av forskere. Denne teknologien lar dem ta på ting under vann og finne raskere frem.

Teknologien også rimelig, ettersom den brukes i mange forskjellige bransjer og på forskjellige måter. Dermed kan forskere omfordele budsjettet slik at de får mer penger til å analysere resultatene og finne svarene på havbunnen.

Dette kan føre til store fremskritt.

Mer enn olje og gass

Hittil har det vært oljen, det svarte gullet, som har gitt størst profitt. Dagens fokus på bærekraftig utvikling vil senke verdien på olje og gass. Så det store spørsmålet er hva annet som kan utvinnes av skattene som ligger på havbunnen.

Ojle

Gullgravere har oppdaget at de kan gave etter gull på havbunnen. Foreløpig er dette kun mulig på grunt vann, men hvem vet hvilke andre edle metaller som ligger under overflaten. Det kan være mer lønnsomt å utvinne metaller og mineraler fra havbunnen kontra å sprenge seg ned i fjellet.

Havdypet virvler av forskjellige arter som vi enda ikke kjenner godt nok. Noen av fiskeartene bruker kunstig lys for å fiske i det bekmørke havdypet. Noen av artene har unike metoder for å beskytte seg mot rovdyr. Forskere håper at disse artene vil kunne hjelpe i utviklingen av nye medisiner.  

© 2021 fjernefarvann.no