fjernefarvann.no

Atlanterhavet – nest størst på kloden

Det finnes mange spennende hav i verden, ja jeg vil vel egentlig si at alle havene er spennende på hver sine måter. Vi skal skrive en del om dem alle sammen, og jeg velger å starte med Atlanterhavet. Etter hvert skal vi også ta for oss hva som opp gjennom historien har skjedd, både under og over havoverflaten. Skipshistorie kommer nok også til å bli noe vi skal fordype oss en del i, for det er ikke rent lite som opp gjennom tidene har skjedd på verdenshavene våre. Jeg vil nok tro at det også kommer en del krigshistorie, rundt det som skjedde både med sivile og militære fartøy fra 1940-1945.

Cirka 1/5 del av jordas overflate

Det at Atlanterhavet dekker cirka 20 prosent av jordens overflate, sier mye om hva vi snakker om i størrelse på Atlanteren – som den ofte kalles. I øst ligger Afrika og Europa, mens i den vestlige delen av Atlanteren finner vi Amerika. Godt over 100 000 kvadratkilometer er størrelsen om vi ser på størrelsen, noe som gjør at Atlanteren er verdens nest største hav.

Gjennomsnittlig dybde

3 300 meter er den gjennomsnittlige dybden, og det dypeste punktet er på rett under 9000 meter. Vi skal bli bedre kjent med hvor de dypeste områdene i havet ligger, og kanskje litt hva disse dypene skjuler også. Det er cirka 55 millioner år siden at Atlanterhavet ble dannet, dette fordi Den midtatlantiske ryggen startet med å åpne seg. Dette er en rygg som fortsatt finnes i Atlanterhavet, og den strekker seg nord-sør. Det er rett og slett en underjordisk fjellkjede, som hele tiden blir presset oppover og sideveis, fordi det ligger store mengder lava under fjellkjeden. Dette medfører av avstanden målt i meter, hele tiden øker mellom Afrika/Europa og Amerika. Hvert år øker avstanden med cirka 2 centimeter, mellom disse kontinentene. Dette betyr jo også at størrelsen på Atlanterhavet øker hvert år, selv om det går sakte.

Navnet kommer fra gresk mytologi

Navnet kommer fra gresk mytologi

Det er flere av havene som har navn som stammer fra gresk mytologi, og Atlanterhavet er et navn som er hentet fra titanen Atlas. Det tidligste sporet man finner til navnet, finner man cirka 450 år før Kristus. Det var den greske historikeren Herodots, og det er også andre steder vi finner samme opprinnelse til navn – et eksempel er Atlasfjellene. Det er flere detaljer jeg kunne tatt med i forhold til navnet Atlanterhavet, men dette er i alle fall det mest grunnleggende.

Det etiopiske hav

Dette var navnet på den sørlige delen av Atlanterhavet, og var i bruk til midten av 1800-tallet. At dette navnet kommer fra det afrikanske landet Etiopa, sier seg kanskje selv. Før man oppdaget at det fantes mange hav i verden, så brukte europeerne «hav» som en betegnelse, for vannene som lå vest for Gilbraltarstredet. Grekerne i Antikken trodde at dette havet, var en stor elv som rant rundt hele verden. Hva de oppfattet som verden er vel heller mer uklart, men dette viser jo egentlig hvor lite man visste om jordkloden på den tiden.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

© 2021 fjernefarvann.no